C-46/20 - Finanzamt G

Printed via the EU tax law app / web

C_2020191HU.01000501.xml

8.6.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 191/5


A Bundesfinanzhof (Németország) által 2020. január 29-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Z kontra Finanzamt G

(C-46/20. sz. ügy)

(2020/C 191/07)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Z

Alperes és ellenérdekű fél a felülvizsgálati eljárásban: Finanzamt G

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) ezen irányelv 167. cikkével összefüggésben értelmezett 168. cikkének a) pontjával az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely a szolgáltatás beszerzése tekintetében a hozzárendeléssel kapcsolatos választási jog fennállása esetén kizárja az adólevonási jogot, amennyiben az éves forgalmiadó-bevallás benyújtására nyitva álló törvényes határidő lejártáig nem határozták meg a rendeltetést az adóhatóság számára felismerhető módon?

2)

Ellentétes-e a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 168. cikkének a) pontjával az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely szerint feltételezni kell a magánvagyon körébe történő bevonást, illetve erre vonatkozó vélelem áll fenn, amennyiben a vállalkozás vagyonának körébe vonáshoz nincs (elegendő) bizonyíték?


(1)  HL 2006. L. 347., 1. o.