Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Mededeling in het PB

 

    Doorhaling van zaak C-143/01 (1)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 7 juni 2002 de doorhaling in het register gelast van zaak C-143/01: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje.

(((((

(1) PB C 150 van 19.5.2001

____________