Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Mededeling in het PB

 

    Doorhaling van zaak C-144/01 (1)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 4 juni 2002 de doorhaling in het register gelast van zaak C-144/01: Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Koninkrijk Spanje.

(((((

(1) PB C 161 van 2.6.2001

____________