Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Mededeling in het PB

 

    Doorhaling van zaak C-443/01(1)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 28 augustus 2002 de doorhaling in het register gelast van zaak C-443/01 (verzoek van het Vestre Landsret om een prejudiciële beslissing): Poul Nørgaard tegen Skatteministeriet.

____________

1 - )PB C 31 van 2.2.2002.