Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Mededeling in het PB

 

Doorhaling van zaak C-163/04 (1)

(Procestaal: Duits)

De president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft bij beschikking van 25 oktober 2004 de doorhaling in het register gelast van zaak C-163/04 (verzoek van het Bundesfinanzhof om een prejudiciële beslissing): Franz Werner tegen Finanzamt Cloppenburg.

____________

1 - () PB C 118 van 30.4.2004.