Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van de president van het Hof van 16 november 2007 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Zala Megyei Bíróság - Hongaarse Republiek) - OTP Bank rt, Merlin Gerin Zala kft / Zala Megyei Közigazgatási Hivatal

(Zaak C-195/07)1

Procestaal: Hongaars

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 -

2 - PB C 129 van 9.6.2007.