Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 23 februari 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione - Italië) - Latex srl/Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

(Zaak C-316/08)1

Procestaal: Italiaans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 260 van 11.10.2008.