Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

References to this case

Share

Highlight in text

Go

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010 – Commissie/Polen

(Zaak C-228/09)

„Niet-nakoming – Btw – Richtlijn 2006/112/EG – Artikelen 78, 79, 83 en 86 – Maatstaf van heffing – Verkoop van motorvoertuig – Opneming in maatstaf van heffing van over niet-geregistreerde motorvoertuigen verschuldigde belasting”

Fiscale bepalingen – Harmonisatie van wetgevingen – Omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde – Maatstaf van heffing (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 78, eerste alinea, sub a, 79, 83 en 86) (cf. punten 33-34, 39-40, 46-48, 50-51)

Voorwerp

Niet-nakoming – Schending van de artikelen 78, 79, 83 en 86 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) – Verkoop van motorvoertuig – Opneming in maatstaf van heffing van bij registratie van voertuig verschuldigde belasting

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten.