Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

27.8.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 252/28


Beschikking van de president van het Hof van 16 februari 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal administratif de Rennes — Frankrijk) — L’Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest

(Zaak C-487/10) (1)

2011/C 252/62

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 346 van 18.12.2010.