Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 8 maart 2012 — Commissie/Frankrijk

(Zaak C-596/10)

„Niet-nakoming — Belasting over toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Toepassing van verlaagde btw-tarieven op handelingen met betrekking tot paardachtigen, met name paarden”

1.                     Fiscale bepalingen — Harmonisatie van wetgevingen — Omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Belastingtarief — Mogelijkheid voor lidstaten om verlaagd tarief toe te passen op bepaalde leveringen van goederen en dienstverrichtingen (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 96-99 en bijlage III, punten 1 en 11) (cf. punten 46-47, 76, 80 en dictum)

2.                     Fiscale bepalingen — Harmonisatie van wetgevingen — Omzetbelasting — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over toegevoegde waarde — Belastingtarief — Mogelijkheid voor lidstaten om bij wijze van overgangsmaatregel verlaagd tarief toe te passen — Voorwaarden (Richtlijn 2006/112 van de Raad, art. 99 en 110) (cf. punten 74-75, 77)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van de artikelen 96 tot en met 99 en van bijlage III bij richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Toepassing van een verlaagd btw-tarief op handelingen met betrekking tot paardachtigen, met name paarden

Dictum

1)

Door verlaagde btw-tarieven toe te passen op handelingen met betrekking tot paardachtigen — in het bijzonder paarden — die gewoonlijk niet bestemd zijn om bij de bereiding van levensmiddelen te worden gebruikt of in de landbouw te worden ingezet, is de Franse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens de artikelen 96 tot en met 99 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, gelezen in samenhang met bijlage III bij deze richtlijn.

2)

De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten.

3)

Ierland draagt zijn eigen kosten.