Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/21


Beschikking van de president van het Hof van 13 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — TVI Televisão Independente SA/Fazenda Pública

(Zaak C-17/12) (1)

2014/C 184/25

Procestaal: Portugees

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 98 van 31.3.2012.