Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van de president van het Hof van 25 maart 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d'appel de Paris - Frankrijk) – Société Reggiani SpA Illuminazione / Ministre de l'Économie et des Finances

(Zaak C-618/12)1

Procestaal: Frans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 101 van 06.04.2013.

init_anchors();