Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/24


Beschikking van de president van het Hof van 20 februari 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Alba Iulia — Roemenië) — Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Sibiu — Activitatea de Inspecție Fiscală/Cătălin Ienciu

(Zaak C-313/13) (1)

2014/C 184/38

Procestaal: Roemeens

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.


(1)  PB C 226 van 3.8.2013.