Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 184/24


Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 20.2.2014 (Curtea de Apel Alba Iulian (Romania) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) – Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Sibiu – Activitatea de Inspecţie Fiscală v. Cătălin Ienciu

(Asia C-313/13) (1)

2014/C 184/38

Oikeudenkäyntikieli: romania

Unionin tuomioistuimen presidentin määräyksellä asia on poistettu tuomioistuimen rekisteristä.


(1)  EUVL C 226, 3.8.2013.