Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 178/4


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 28. března 2013 — Staatssecretaris van Financiën, další účastník řízení: X BV

(Věc C-160/13)

2013/C 178/07

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Žalobce: Staatssecretaris van Financiën

Další účastník řízení: X BV

Předběžná otázka

Je třeba čl. 140 písm. a) a b) směrnice o DPH z roku 2006 (1) vykládat v tom smyslu, že osvobození od DPH stanovené v tomto ustanovení neplatí pro pořízení zubních náhrad uvnitř Společenství? V případě záporné odpovědi: Závisí osvobození od daně na tom, že zubní náhrady dodal ze zahraničí zubní lékař či zubní technik nebo byly dodány pro zubního lékaře či zubního technika?


(1)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1).