Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 178/4


A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2013. március 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Staatssecretaris van Financiën kontra X BV

(C-160/13. sz. ügy)

2013/C 178/07

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: Staatssecretaris van Financiën

Alperes: X BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2006. évi héairányelv (1) 140. cikkének a) és b) pontját, hogy az e rendelkezés szerinti héamentesség nem vonatkozik a műfogsorok Közösségen belüli beszerzésére? Amennyiben nem, úgy az a feltétel kapcsolódik-e a mentesség alkalmazásához, hogy a műfogsort külföldről fogorvos vagy fogtechnikus értékesítse és/vagy fogorvos vagy fogtechnikus részére értékesítsék?


(1)  A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.).