Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 178/4


2013 m. kovo 28 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën, kita bylos šalis: X BV

(Byla C-160/13)

2013/C 178/07

Proceso kalba: olandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Staatssecretaris van Financiën

Kita bylos šalis: X BV

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. PVM direktyvos (1) 140 straipsnio a ir b punktus reikia aiškinti taip, kad šiose nuostatose įtvirtintas neapmokestinimas PVM netaikomas dantų protezų įsigijimui Bendrijos viduje? Jeigu ne, ar tuomet neapmokestinimas siejamas su sąlyga, kad dantų protezus iš užsienio tiektų dantų gydytojas arba dantų technikas ir (arba) jie būtų tiekiami dantų gydytojui arba dantų technikui?


(1)  2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1).