Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 178/4


Cerere de decizie preliminară introdusă de Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos) la 28 martie 2013 — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Cauza C-160/13)

2013/C 178/07

Limba de procedură: olandeza

Instanța de trimitere

Hoge Raad der Nederlanden

Părțile din procedura principală

Reclamant: Staatssecretaris van Financiën

Pârâtă: X BV

Întrebările preliminare

Articolul 140 literele (a) și (b) din Directiva TVA (1) trebuie interpretat în sensul că scutirea de TVA pe care o prevede nu se aplică achiziției intracomunitare de proteze dentare? În cazul unui răspuns negativ, aplicarea scutirii de TVA este supusă condiției ca protezele dentare din străinătate să fie livrate de către un medic stomatolog sau un tehnician dentar și/ori către un medic stomatolog sau un tehnician dentar?


(1)  Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).