Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 18 mei 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Regionale di Milano - Italië) – Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso / H3g SpA

(Zaak C-202/15)1

Procestaal: Italiaans

De president van de Eerste kamer van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 262 van 10.8.2015.