Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 14 april 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria - Portugal) – Bernard Jean Marie Gabarel / Fazenda Pública

(Zaak C-555/15)1

[Prejudiciële verwijzing – Belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Vrijstellingen – Zorgverlening in het kader van medische en paramedische beroepen – Fysiotherapie – Osteopathie]

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Bernard Jean Marie Gabarel

Verwerende partij: Fazenda Pública

Dictum

Artikel 132, lid 1, onder c), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat een fysiotherapeut die in het kader van zijn beroepsactiviteit in de gezondheidszorg zonder onderscheid of complementair zowel fysiotherapeutische als osteopathische therapieën toepast, niet alleen voor eerstgenoemde, maar ook voor laatstgenoemde therapieën van de belasting over de toegevoegde waarde moet worden vrijgesteld indien de vaststelling dat laatstgenoemde therapieën niet onder de uitoefening van paramedische beroepen vallen voor de toepassing van de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde, de grenzen van de door deze bepaling aan de lidstaten verleende beoordelingsbevoegdheid overschrijdt.

____________

1 PB C 16 van 18.1.2016.

init_anchors();