Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 12 oktober 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano - Italië) – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano / Palais Kaiserkron Srl

(Zaak C-549/16)1

[Prejudiciële verwijzing – Fiscale bepalingen – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 401 – Begrip „omzetbelasting” – Verhuur van onroerende goederen die voor de handelsactiviteit worden gebruikt – Onderworpenheid aan een registratieheffing en aan btw]

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Verwerende partij: Palais Kaiserkron Srl

Dictum

Artikel 401 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moet aldus worden uitgelegd dat het niet in de weg staat aan een proportionele registratieheffing over contracten voor de verhuur van onroerende kapitaalgoederen als die waarin de in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale regeling voorziet, zelfs wanneer deze verhuur ook aan belasting over de toegevoegde waarde onderworpen is.

____________

1 PB C 30 van 30.01.2017.