Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Domstolens kendelse (Tiende Afdeling) af 12. oktober 2017 – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano mod Palais Kaiserkron Srl (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano – Italien)

(Sag C-549/16) 1

(Præjudiciel forelæggelse – skatter og afgifter – det fælles merværdiafgiftssystem (moms) – direktiv 2006/112/EF – artikel 401 – begrebet »omsætningsafgift« – udlejning af fast ejendom, der anvendes til erhvervsvirksomhed – opkrævning af en registreringsafgift og moms)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Sagsøgt: Palais Kaiserkron Srl

Konklusion

Artikel 401 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for opkrævningen af en proportional registreringsafgift på lejeaftaler vedrørende investeringsgoder såsom den, der er fastsat i den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning, selv når disse aftaler ligeledes er pålagt merværdiafgift.

____________

1 EUT C 30 af 30.1.2017.