Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Rješenje Suda (deseto vijeće) od 12. listopada 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano - Italija) – Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano protiv Palais Kaiserkron Srl

(predmet C-549/16)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Oporezivanje – Zajednički sustav poreza na dodanu vrijednost (PDV) – Direktiva 2006/112/EZ – Članak 401. – Pojam „porez na promet”– Zakup nekretnina koje se koriste za komercijalnu aktivnost – Obveza plaćanja pristojbe za registraciju i PDV-a)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzano

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Ufficio controlli di Bolzano

Tuženik: Palais Kaiserkron Srl

Izreka

Članak 401. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost treba tumačiti na način da mu se ne protivi naplata proporcionalne pristojbe za registraciju ugovora o zakupu poslovnih prostora, kao ona koju predviđa nacionalni propis o kojemu je riječ u glavnom postupku, čak i kad su ti ugovori o zakupu također predmet poreza na dodanu vrijednost.

____________

1 SL C 30, 30. 1. 2017.