Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 23 november 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Varhoven administrativen sad - Bulgarije) – „Geocycle Bulgaria” EOOD / Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Zaak C-314/17)1

[Prejudiciële verwijzing – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Beginsel van fiscale neutraliteit en doeltreffendheidsbeginsel – Verleggingsregeling – Weigering om de adressaat van de factuur het recht op aftrek van de voorbelasting toe te kennen – Beslissing van de belastingautoriteiten waarbij aan de afnemer van een goed belasting in rekening wordt gebracht]

Procestaal: Bulgaars

Verwijzende rechter

Varhoven administrativen sad

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: „Geocycle Bulgaria” EOOD

Verwerende partij: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Dictum

Het beginsel van fiscale neutraliteit en het doeltreffendheidsbeginsel van het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich ertegen verzetten dat een lidstaat de afnemer van een levering het recht op aftrek van de voorbelasting weigert wanneer, voor één en dezelfde levering, de belasting over de toegevoegde waarde een eerste maal bij de leverancier wordt geïnd, omdat hij in de door hem uitgereikte factuur opgave van die belasting heeft gedaan, vervolgens een tweede maal bij de afnemer, ingeval in de nationale wettelijke regeling niet is voorzien in de mogelijkheid om de belasting over de toegevoegde waarde te corrigeren wanneer er een naheffingsaanslag is vastgesteld.

____________

1 PB C 256 van 7.8.2017.