Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 328/28


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechische Republiek) op 9 juli 2018 — AGROBET CZ, s.r.o. / Finanční úřad pro Středočeský kraj

(Zaak C-446/18)

(2018/C 328/36)

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: AGROBET CZ, s.r.o.

Verwerende partij: Finanční úřad pro Středočeský kraj

Prejudiciële vraag

Verzet het Unierecht, inzonderheid het beginsel van neutraliteit van de btw, zich tegen een maatregel van een lidstaat volgens welke een aanslag pas kan worden opgelegd en een gedeelte van de btw-aftrek waarop aanspraak wordt gemaakt, pas wordt betaald nadat een procedure met betrekking tot het geheel van de belastbare handelingen in een bepaald belastingtijdvak is afgesloten?