Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

20.5.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 172/22


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Courtof Appeal (Verenigd Koninkrijk) op 18 maart 2019 — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits PensionInvestments Limited/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zaak C-235/19)

(2019/C 172/25)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Court of Appeal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: United Biscuits (PensionsTrustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited

Verwerende partij: Commissioners for HerMajesty's Revenue and Customs

Prejudiciële vraag

Vormen de pensioenfondsbeheerdiensten zoals die door (a) verzekeraarsen/of (b) niet-verzekeraars ten behoeve van de beheerders worden verricht „handelingen ter zake vanverzekering” inde zin van artikel 135, lid l, onder a), van de btw-richtlijn (1) (oud artikel 13, B, onder a), van de Zesde btw-richtlijn)?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november betreffende hetgemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde(PB2006, L 347, blz. 1).