Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

14.10.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 348/2


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Baden-Württemberg (Duitsland) op 13 juni 2019 – WEG Tevesstraße/Finanzamt Villingen-Schwenningen

(Zaak C-449/19)

(2019/C 348/02)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Baden-Württemberg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: WEG Tevesstraße

Verwerende partij: Finanzamt Villingen-Schwenningen

Prejudiciële vraag

Moeten de bepalingen van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen een regeling van een lidstaat krachtens welke btw-vrijstelling wordt verleend voor leveringen van warmte door verenigingen van eigenaren ten behoeve van de eigenaren?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.