Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

2.12.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 406/15


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) op 20 september 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zaak C-695/19)

(2019/C 406/22)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A.

Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vraag

Is er bij de bemiddeling bij de verkoop van extra garantie op huishoudelijke apparaten sprake van financiële handelingen wanneer de bemiddeling gebeurt door een btw-plichtige die zich voornamelijk bezighoudt met de verkoop van huishoudelijke apparaten aan consumenten, of is die bemiddeling als zodanig aan te merken op grond van het neutraliteitsbeginsel en het beginsel van niet-verstoring van de mededinging, zodat het daarmee verkregen bedrag overeenkomstig artikel 135, lid 1, onder b) of onder c), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 (1) niet wordt meegenomen in de berekening van het aftrekbare gedeelte?


(1)  Richtlijn betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).