Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

10.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 45/20


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 31 oktober 2019 – Firma Z/Finanzamt Y

(Zaak C-802/19)

(2020/C 45/17)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Firma Z

Verwerende partij: Finanzamt Y

Prejudiciële vragen

1)

Heeft een apotheek die geneesmiddelen aan een wettelijke ziektekostenverzekeraar levert, ingevolge het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 24 oktober 1996, Elida Gibbs Ltd (C-317/94, EU:C:1996:400), recht op een verlaging van de maatstaf van heffing wegens het toekennen van een prijskorting aan de verzekerden?

2)

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord: Is het in strijd met de beginselen van neutraliteit en gelijke behandeling op de interne markt wanneer een binnenlandse apotheek de maatstaf van heffing kan verlagen, maar een apotheek die vanuit een andere lidstaat intracommunautair belastingvrij aan de wettelijke ziektekostenverzekeraar levert dat niet kan?