Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

16.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 87/8


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) op 11 december 2019 — Q-GmbH / Finanzamt Z

(Zaak C-907/19)

(2020/C 87/11)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesfinanzhof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Q-GmbH

Verwerende partij: Finanzamt Z

Prejudiciële vraag

Is er sprake van een met handelingen ter zake van verzekering en herverzekering samenhangende dienst, die met vrijstelling van belasting wordt verricht door assurantiemakelaars en verzekeringstussenpersonen, in de zin van artikel 135, lid 1, onder a), van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), wanneer een belastingplichtige die bemiddelingsactiviteiten verricht voor een verzekeringsmaatschappij, tevens het onderliggende verzekeringsproduct ter beschikking stelt van die verzekeringsmaatschappij?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.