Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

27.4.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 137/31


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 10 januari 2020 — Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 tegen Finanzamt Hamburg Oberalster

(Zaak C-9/20)

(2020/C 137/43)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Verwerende partij: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Prejudiciële vragen

1)

Verzet artikel 167 van richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) zich tegen een nationale regeling volgens welke het recht op aftrek van voorbelasting reeds op het moment van verrichting van de handeling ontstaat, ook al wordt naar nationaal recht de belasting door de goederenleverancier of dienstverrichter pas op het moment van ontvangst van de vergoeding verschuldigd en is de vergoeding nog niet betaald?

2)

Voor het geval de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: verzet artikel 167 van richtlijn 2006/112/EG van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde zich tegen een nationale regeling volgens welke het recht op aftrek van voorbelasting niet kan worden uitgeoefend voor het belastingtijdvak waarin de vergoeding werd betaald, wanneer de belasting door de goederenleverancier of dienstverrichter pas op het moment van ontvangst van de vergoeding verschuldigd wordt, de handeling reeds in een eerder belastingtijdvak is verricht en het recht op aftrek van voorbelasting voor dit eerdere tijdvak naar nationaal recht wegens verjaring niet meer kan worden uitgeoefend?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.