Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 191/5


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 29. januarja 2020 – Z/Finanzamt G

(Zadeva C-46/20)

(2020/C 191/07)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revident: Z

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: Finanzamt G

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali člen 168(a) v povezavi s členom 167 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) nasprotuje nacionalni sodni praksi, po kateri je pravica do odbitka vstopnega davka izključena v primerih, v katerih obstaja pravica do izbire vključitve prejetih dobav, če do izteka zakonskega roka za oddajo letnega obračuna davka na dodano vrednost ni bila oddana nobena za finančne organe razvidna izjava o vključitvi?

2.

Ali člen 168(a) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost nasprotuje nacionalni sodni praksi, po kateri se predpostavlja vključitev v zasebno premoženje oziroma takšna domneva, če niso podani (zadostni) kazalniki za vključitev poslovna sredstva?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.