Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

8.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 191/8


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. veljače 2020. uputio Bundesfinanzgericht (Austrija) – DBKAG protiv Finanzamt Linz

(Predmet C-59/20)

(2020/C 191/11)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesfinanzgericht

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: DBKAG

Tuženo tijelo: Finanzamt Linz

Prethodno pitanje

Treba li članak 135. stavak 1. točku (g) Direktive 2006/112/EZ (1) tumačiti na način da, u svrhu izuzimanja od poreza predviđenog tom odredbom, izraz „upravljanje posebnim investicijskim fondovima” obuhvaća i ustupanje prava na korištenje posebnim računalnim programom za upravljanje posebnim investicijskim fondovima, od strane treće osobe davatelja licencije društvu za investicije, ako taj posebni računalni program, kao u glavnom postupku, služi isključivo za izvršavanje specifičnih i bitnih djelatnosti povezanih s upravljanjem posebnim investicijskim fondovima, ali se za korištenje tim programom upotrebljava tehnička infrastruktura društva za investicije te on može ispunjavati svoje funkcije samo uz podređeno sudjelovanje društva za investicije i uz stalno korištenje tržišnim podacima koje pruža društvo za investicije?


(1)  Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006, L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.).