Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 209/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 31. märtsil 2020 – Kemwater ProChemie s. r. o. versus Odvolací finanční ředitelství

(Kohtuasi C-154/20)

(2020/C 209/24)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Kemwater ProChemie s. r. o.

Vastustaja: Odvolací finanční ředitelství

Eelotsuse küsimused

1.

Kas direktiiviga 2006/112/EÜ (1) on kooskõlas olukord, kus sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse saamiseks on maksukohustuslane kohustatud tõendama, et talle tehtud maksustatava tarne tegi teine konkreetne maksukohustuslane?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav ning maksukohustuslane ei täida tõendamiskohustust, kas siis võib sisendkäibemaksu mahaarvamise õiguse andmisest keelduda, ilma et oleks tuvastatud, et see maksukohustuslane teadis või oleks pidanud teadma, et kõnealuste kaupade või teenuste soetamisega osales ta maksudest kõrvalehoidumises?


(1)  Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).