Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 271/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Niedersächsisches Finanzgericht (Německo) dne 2. června 2020 – I GmbH v. Finanzamt H

(Věc C-228/20)

(2020/C 271/34)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Niedersächsisches Finanzgericht

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: I GmbH

Žalovaný: Finanzamt H

Předběžné otázky

1.

Je ustanovení § 4 bodu 14 písm. b) Umsatzsteuergesetz (zákon o dani z obratu, dále jen „UStG“) slučitelné s čl. 132 odst. 1 písm. b) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (1), jestliže je osvobození od daně pro nemocnice, které nejsou veřejnoprávními subjekty, vázáno na schválení takových nemocnic podle § 108 Sozialgesetzbuch V (sociální zákoník V, dále jen „SGB“)?

2.

V případě záporné odpovědi na první otázku: Jaké podmínky poskytování nemocniční péče veřejnoprávními nemocnicemi lze považovat za „sociální podmín[ky] srovnateln[é]“ s podmínkami veřejnoprávních subjektů ve smyslu čl. 132 odst. 1 písm. b) směrnice 2006/112?


(1)  Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.