Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

HR

Službeni list Europske unije

C 271/26


Zahtjev za prethodnu odluku koji je 2. lipnja 2020. uputio Niedersächsisches Finanzgericht (Njemačka) – I GmbH protiv Finanzamt H

(Predmet C-228/20)

(2020/C 271/34)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Niedersächsisches Finanzgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: I GmbH

Tuženik: Finanzamt H

Prethodna pitanja

1.

Je li članak 4. stavak 14. točka (b) Umsatzsteuergesetza (Zakon o porezu na promet, u daljnjem tekstu: UStG) u skladu s člankom 132. stavkom 1. točkom (b) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1) (u daljnjem tekstu: Direktiva o PDV-u), ako je izuzeće od poreza koje se primjenjuje na bolnice koje nisu subjekti javnog prava uvjetovano time da su bolnice ovlaštene za pružanje skrbi na temelju članka 108. Sozialgesetzbucha V (knjiga V. Socijalnog zakonika, u daljnjem tekstu: SGB V)?

2.

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: pod kojim su pretpostavkama bolnička zaštita koja se pruža u bolnicama privatnog prava i bolnička zaštita koju pružaju subjekti javnog prava usporedive, „u socijalnim uvjetima koji su slični” u smislu članka 132. stavka 1. točke (b) Direktive o PDV-u?


(1)  SL 2006., L 347, str. 1.