Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 271/26


A Niedersächsisches Finanzgericht (Németország) által 2020. június 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – I GmbH kontra Finanzamt H

(C-228/20. sz. ügy)

(2020/C 271/34)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Niedersächsisches Finanzgericht

Az alapeljárás felei

Felperes: I GmbH

Alperes: Finanzamt H

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Összeegyeztethető-e az Umsatzsteuergesetz (a forgalmi adóról szóló törvény, UStG) 4. § -a (14) bekezdésének b) pontja a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (1) 132. cikke (1) bekezdésének b) pontjával, amennyiben a közintézménynek nem minősülő kórházaknak biztosított adómentesség attól függ, hogy a kórházak a Sozialgesetzbuch V (a szociális biztonságról szóló törvénykönyv [SGB] V. könyve) 108. § -a alapján kaptak-e engedélyt?

2)

Az 1. kérdésre adott nemleges válasz esetében: milyen feltételek mellett minősül a magánjogi kórházak által nyújtott kórházi gyógykezelés a közintézmények által nyújtott kórházi gyógykezeléssel a héairányelv 132. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében „szociális tekintetben hasonlónak”?


(1)  HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.