Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 271/26


2020 m. birželio 2 d.Niedersächsisches Finanzgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje I GmbH / Finanzamt H

(Byla C-228/20)

(2020/C 271/34)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Niedersächsisches Finanzgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: I GmbH

Atsakovė: Finanzamt H

Prejudiciniai klausimai

1.

Ar Umsatzsteuergesetz (Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas) 4 straipsnio 14 punkto b papunktis suderinamas su 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1) 132 straipsnio 1 dalies b punktu, kiek jame ligoninių, kurios nėra viešosios teisės reguliuojamos įstaigos, neapmokestinimas susiejamas su sąlyga, kad ligoninės turi turėti Sozialgesetzbuch (Socialinis kodeksas) V knygos 108 straipsnyje numatytą licenciją?

2.

Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai, kokiomis sąlygomis ligoninių, kurios yra privatinės teisės reglamentuojamos įstaigos, veikla vykdoma „tokiomis pat socialinėmis sąlygomis“, kokios taikomos viešosios teisės reguliuojamoms įstaigoms, kaip tai suprantama pagal PVM direktyvos 132 straipsnio 1 dalies b punktą?


(1)  OL L 347, 2006, p. 1.