Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

17.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

C 271/26


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Niedersächsisches Finanzgericht (Nemčija) 2. junija 2020 – I GmbH/Finanzamt H

(Zadeva C-228/20)

(2020/C 271/34)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Niedersächsisches Finanzgericht

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: I GmbH

Tožena stranka: Finanzamt H

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali je člen 4(14)(b) Umsatzsteuergesetz (zakon o davku na dodano vrednost, v nadaljevanju: UStG) združljiv s členom 132(1)(b) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) v delu, v katerem je za oprostitev bolnišnic, ki niso osebe javnega prava, določen pogoj, da so bolnišnice pooblaščene v skladu s členom 108 Sozialgesetzbuch V?

2.

Če je odgovor na vprašanje 1 nikalen: pod katerimi pogoji se bolnišnična oskrba, ki jo opravljajo bolnišnice zasebnega prava, opravlja „pod socialnimi pogoji“, ki so v smislu člena 132(1)(b) Direktive 2006/112/ES „primerljivi“ s pogoji, ki veljajo za osebe javnega prava?


(1)  UL 2006, L 347, str. 1.