Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

18.1.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 19/17


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) op 13 oktober 2020 — Autoridade Tributária e Aduaneira / Termas Sulfurosas de Alcafache SA

(Zaak C-513/20)

(2021/C 19/22)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Supremo Tribunal Administrativo

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Verwerende partij: Termas Sulfurosas de Alcafache SA

Prejudiciële vraag

Mogen betalingen die worden verricht in ruil voor het openen van het persoonlijke dossier van elke gebruiker, met daarin de medische achtergrond die het recht geeft om behandelingen bestaande in “klassieke thermale kuren” te verwerven, worden gerekend tot het begrip “handelingen die daarmede nauw samenhangen” als bedoeld in artikel 132, lid 1, onder b), van de btw-richtlijn (1), en mogen zij derhalve worden beschouwd als vrijgesteld van btw?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).