Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

22.11.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 471/18


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria (Hongarije) op 22 juli 2021 — CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Zaak C-458/21)

(2021/C 471/25)

Procestaal: Hongaars

Verwijzende rechter

Kúria

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Verwerende partij: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciële vraag

Moet artikel 132, lid 1, onder c), van richtlijn 2006/112/EG (1) [van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw)] aldus worden uitgelegd dat een dienst die door een verzekeringsmaatschappij wordt gebruikt om:

de juistheid te controleren van de diagnose van ernstige ziekte die bij een verzekerde particulier is gesteld, en

de best mogelijke beschikbare medische diensten te vinden met het oog op de genezing van de verzekerde particulier, en

wanneer dit binnen de dekking van de verzekeringspolis valt en de verzekerde hierom vraagt, ervoor te zorgen dat de medische behandeling in het buitenland wordt verleend,

vrijgesteld is van [btw]?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.