Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

10.1.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 11/13


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) op 26 juli 2021 — The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A. / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Zaak C-459/21)

(2022/C 11/18)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: The Navigator Company S.A., Navigator Pulp Figueira S.A.

Verwerende partij: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciële vraag

Verzet het gelijkwaardigheidsbeginsel zich tegen een nationale btw-regeling zoals die welke is vastgelegd in artikel 21, lid 1, van de Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (btw-wetboek; hierna: “CIVA”), die uit hoofde van de standstillbepaling is gehandhaafd en het recht op aftrek van uitgaven voor voertuigen, reis- en verblijfskosten en uitgaven voor representatie volledig of voor 50 % uitsluit, terwijl dergelijke bedragen in het kader van de vennootschapsbelasting (onder voorbehoud van een controle achteraf en onder bepaalde voorwaarden) volledig aftrekbaar zijn als kosten, of in het kader van de autonome belasting daadwerkelijk voor meer dan 50 % als kosten kunnen worden afgetrokken?