Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

20.12.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 513/20


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Nürnberg (Duitsland) op 28 september 2021 — A / Finanzamt M

(Zaak C-596/21)

(2021/C 513/30)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Nürnberg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: A

Verwerende partij: Finanzamt M

Prejudiciële vragen (1)

1)

Kan de tweede koper van een goed de aftrek van voorbelasting over zijn aankoop worden geweigerd, op grond dat hij moest weten dat de oorspronkelijke verkoper bij de eerste overdracht belasting over de toegevoegde waarde had ontdoken, hoewel ook de eerste koper wist dat de oorspronkelijke verkoper bij de eerste overdracht belasting over de toegevoegde waarde had ontdoken?

2)

Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord: is de weigering jegens de tweede koper beperkt tot het bedrag van de gederfde belastinginkomsten als gevolg van de belastingontduiking?

3)

Indien de tweede vraag bevestigend wordt beantwoord: wordt het bedrag van de gederfde belastinginkomsten berekend

a)

door de in de leveringsketen wettelijk verschuldigde belasting te vergelijken met de daadwerkelijk vastgestelde belasting,

b)

door de in de leveringsketen wettelijk verschuldigde belasting te vergelijken met de daadwerkelijk betaalde belasting, of

c)

op een andere wijze?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).