Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

25.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 284/13


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 16 februari 2022 — C. Sp. z o.o. (thans in liquidatie) / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Zaak C-108/22)

(2022/C 284/13)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Naczelny Sąd Administracyjny

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: C. Sp. z o.o. (thans in liquidatie)

Verwerende partij: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Prejudiciële vraag

Moet artikel 306 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) aldus worden uitgelegd dat het van toepassing is op een belastingplichtige die hotelbroker is en die accommodatiediensten koopt en aan andere marktdeelnemers doorverkoopt, wanneer er bij deze handelingen geen sprake is van andere, aanvullende diensten?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1.