Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

29.8.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/5


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny (Polen) op 26 april 2022 — Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej / P. w.W.

(Zaak C-282/22)

(2022/C 326/07)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Naczelny Sąd Administracyjny (Polen)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Verwerende partij: P. w W.

Prejudiciële vraag

Vormen de samengestelde prestaties die bij oplaadpunten ten behoeve van gebruikers van elektrische voertuigen worden verricht en die bestaan in:

a)

het beschikbaar stellen van laadapparatuur (met inbegrip van het integreren van de gebruikte oplader met het besturingssysteem van het betreffende voertuig),

b)

het zorgen voor toevoer van elektrische energie met de vereiste parameters voor de accu’s van elektrische voertuigen;

c)

het bieden van de noodzakelijke technische ondersteuning voor de voertuiggebruikers,

d)

het aan de gebruikers beschikbaar stellen van een gespecialiseerd platform, een gespecialiseerde website of een gespecialiseerde applicatie voor het reserveren van een bepaalde connector, het raadplegen van het overzicht van eerdere transacties en betalingen, en de gebruikmaking van een zogenoemde e-wallet om de voor de verschillende laadsessies verschuldigde bedragen te voldoen

leveringen van goederen in de zin van artikel 14, lid 1, van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) […] of diensten in de zin van artikel 24, lid 1, van deze richtlijn?


(1)  PB 2006, L 347, blz. 1