Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

26.9.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 368/17


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Münster (Duitsland) op 6 juli 2022 — Michael Schütte / Finanzamt Brilon

(Zaak C-453/22)

(2022/C 368/25)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Münster

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Michael Schütte

Verwerende partij: Finanzamt Brilon

Prejudiciële vraag

Gebieden de bepalingen van richtlijn 2006/112/EG (1) — in het bijzonder het beginsel van fiscale neutraliteit en het doeltreffendheidsbeginsel — in de omstandigheden van het hoofgeding, dat aan verzoeker een rechtstreeks recht op teruggaaf van de door hem aan zijn toeleveranciers te veel betaalde btw, met inbegrip van rente, jegens de belastingdienst toekomt, zelfs wanneer de mogelijkheid bestaat dat de belastingdienst op een later tijdstip nog vanwege een correctie van de facturen door de toeleveranciers wordt aangesproken en dan — mogelijkerwijs — geen verhaal meer kan halen bij verzoeker, zodat het gevaar bestaat dat de belastingdienst dezelfde btw tweemaal moet teruggeven?


(1)  Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB 2006, L 347, blz. 1).