Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

5.12.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 463/14


Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tribunalul Argeş (Ρουμανία) στις 9 Αυγούστου 2022 — SC Adient Ltd & Co.Kg κατά Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Fina

(Υπόθεση C-533/22)

(2022/C 463/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η ρουμανική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunalul Argeş

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: SC Adient Ltd & Co.Kg

Καθών: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Fina

Προδικαστικά ερωτήματα

1)

Έχουν το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1) και τα άρθρα 10 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ (2) την έννοια ότι αντιτίθενται στην πρακτική εθνικών φορολογικών αρχών οι οποίες χαρακτηρίζουν ανεξάρτητο ημεδαπό νομικό πρόσωπο ως μόνιμη εγκατάσταση μιας αλλοδαπής οντότητας αποκλειστικώς και μόνο βάσει του γεγονότος ότι οι δύο αυτές εταιρίες ανήκουν στον ίδιο όμιλο; Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

2)

Έχουν το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τα άρθρα 10 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ την έννοια ότι αντιτίθενται στην πρακτική εθνικών φορολογικών αρχών οι οποίες θεωρούν ότι υφίσταται μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής οντότητας στο έδαφος κράτους μέλους αποκλειστικώς και μόνο βάσει των υπηρεσιών που παρέχει το ημεδαπό νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή οντότητα;

3)

Έχουν το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τα άρθρα 10 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ την έννοια ότι αντιτίθενται σε εθνική φορολογική νομοθεσία και στην πρακτική εθνικών φορολογικών αρχών οι οποίες θεωρούν ότι υφίσταται μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής οντότητας στο έδαφος κράτους μέλους, δεδομένου ότι η επίμαχη μόνιμη [εγκατάσταση] μόνον παραδίδει αγαθά, ενώ δεν παρέχει υπηρεσίες;

4)

Στην περίπτωση που αλλοδαπή οντότητα διαθέτει στο έδαφος κράτους μέλους, από κοινού με ημεδαπό νομικό πρόσωπο, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους μέσω των οποίων διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών κατεργασίας αγαθών που πρόκειται να παραδοθούν από την αλλοδαπή οντότητα, έχουν το άρθρο 192α, στοιχείο β', της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας[, καθώς και] του άρθρο 11 και το άρθρο 53, παράγραφος 2, του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011 για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ, την έννοια ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες κατεργασίας που παρέχονται μέσω των τεχνικών και ανθρώπινων πόρων του αλλοδαπού νομικού προσώπου είναι: (i) υπηρεσίες που λαμβάνει το ημεδαπό νομικό πρόσωπο από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, μέσω των προαναφερθέντων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων, ή, κατά περίπτωση, ii) υπηρεσίες που παρέχονται από το ίδιο το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, μέσω των προαναφερθέντων ανθρώπινων και τεχνικών πόρων;

5)

Αναλόγως με την απάντηση που θα δοθεί στο τέταρτο ερώτημα, πώς προσδιορίζεται ο τόπος παροχής υπηρεσιών σε σχέση με το άρθρο 44 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και τα άρθρα 10 και 11 του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ;

6)

Υπό το πρίσμα του άρθρου 53, παράγραφος 2, του εκτελεστικού κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες κατεργασίας αγαθών, όπως η παραλαβή, η απογραφή, η πραγματοποίηση παραγγελιών από τους προμηθευτές, η διάθεση χώρων αποθήκευσης, η διαχείριση των αποθεμάτων στο μηχανογραφικό σύστημα, η επεξεργασία των παραγγελιών των πελατών, η αναγραφή της διεύθυνσης στα έγγραφα μεταφοράς και στα τιμολόγια, η υποστήριξη όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο κ.λπ. κατά τον κρίση περί ύπαρξης μόνιμης εγκατάστασης, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες διοικητικής υποστήριξης οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την κατεργασία των αγαθών;

7)

Λαμβανομένων υπόψη των αρχών με βάση τις οποίες χαρακτηρίζεται ως τόπος φορολόγησης ο τόπος όπου προορίζεται να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω κατανάλωση, είναι κρίσιμο για τον προσδιορισμό του τόπου παροχής των υπηρεσιών κατεργασίας το γεγονός ότι τα αγαθά που προκύπτουν από την κατεργασία πωλούνται από τον αποδέκτη των υπηρεσιών (προορίζονται προς πώληση) κυρίως εκτός Ρουμανίας, ενώ τα αγαθά που πωλούνται στη Ρουμανία υπόκεινται σε ΦΠΑ και, επομένως, το αποτέλεσμα των υπηρεσιών κατεργασίας δεν «καταναλώνεται» στη Ρουμανία ή, εφόσον «καταναλώνεται» στη Ρουμανία, υπόκειται σε ΦΠΑ;

8)

Υφίσταται, σε κάθε περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της οδηγίας ΦΠΑ, εάν οι τεχνικοί και ανθρώπινοι πόροι της μόνιμης εγκατάστασης η οποία είναι αποδέκτρια των υπηρεσιών ταυτίζονται κατ’ ουσίαν με εκείνους του παρέχοντος τις υπηρεσίες, ο οποίος όντως προσφέρει τις υπηρεσίες;


(1)  Οδηγία 2006/112 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2006 L 347, σ. 1).

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ 2011 L 77, σ. 1).