Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

23.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 219/8


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Nejvyšší správní soud (Tsjechië) op 11 mei 2011 — Star Coaches s.r.o./Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

(Zaak C-220/11)

2011/C 219/10

Procestaal: Tsjechisch

Verwijzende rechter

Nejvyšší správní soud

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Star Coaches, s. r. o.

Verwerende partij: Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu

Prejudiciële vragen

1)

Heeft artikel 306 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1) enkel betrekking op leveringen door reisbureaus aan eindgebruikers van een reisdienst (reizigers) of ook op leveringen aan anderen (klanten)?

2)

Moet een vervoersonderneming die louter personenvervoer per bus aanbiedt aan reisagentschappen (en niet rechtstreeks aan reizigers) en die geen andere diensten (accommodatie, informatie, advies, enz.) aanbiedt, als reisbureau worden beschouwd voor de toepassing van artikel 306 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde?


(1)  PB L 347, blz. 1.